Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Thông tin ấn phẩm
Tổng số:
00007314
Trên giá:
00007247
Thông tin truy cập
Đang xem:
00000008
Tổng số:
01613320
Quay lại
1.Mã tài liệu
9
2.Chỉ số Cutter
613.943-UYB
3.Tên tài liệu
Cơ cấu biện pháp tránh thai: Tài liệu biên dịch để tham khảo phục vụ cho cán bộ làm dịch vụ KHHGĐ
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
7.Nơi xuất bản
7.Nhà xuất bản
Ủy ban Quốc gia Dân số và KHHGĐ
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Sử dụng tránh thai
Tiếng Anh: Contraceptive Usage
14.Tóm tắt nội dung
V