Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
8
2.Chỉ số Cutter
613.943-AVC
3.Tên tài liệu
COPE: Các dịch vụ hướng về khách hàng và hiệu quả đối với người cung cấp
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Avsc International
7.Nơi xuất bản
Hà nội
7.Nhà xuất bản
AVSC International
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Biện pháp tránh thai;Kế hoạch hóa gia đình
Tiếng Anh: Contraceptive Methods;Family Planning
14.Tóm tắt nội dung
Vv