Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7589
2.Chỉ số Cutter
301.31-SIN
3.Tên tài liệu
Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Sinh, Nguyễn Ngọc;Huỳnh Đặng Huy;Khánh Trần Công
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia sự thật
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Biến đổi khí hậu;Cộng đồng;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn sách cũng cấp cho bạn đọc có được những thông tin kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu để từ đó đưa ra các chính sách, biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu tại nước ta hiện nay. Cũng như làm rõ cơ sở khoa học, đúc kết thực tiễn và lựa chọn hệ phương pháp phù hợp nhằm phát triển và nhân rộng các mô hình cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu hướng đến phát triển bền vững. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Biến đổi khí hậu xưa và nay, biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng. Phần này tập trung làm rõ nội hàm của khái niệm biến đổi khí hậu, cộng đòng và vai trò cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu cũng như cơ sở pháp lý của Việt Nam về lĩnh vực này. Phần II: Những mô hình tiên tiến cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu, trình bày tổng hợp về 6 nhóm mô hình cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu, đây là những sáng kiến và đóng góp của người dân vào sự nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững. Phần III: Hệ phương pháp nâng cao vai trò cộng đồng dân cư trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung làm rõ những phương pháp cần thiết trong các lĩnh vực điều tra, đánh giá, truyền thông trong nghiên cứu và tổ chức các mô hình cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu.