Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7582
2.Chỉ số Cutter
330.9-JAC
3.Tên tài liệu
Công việc trong tương lai thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi và tạo ra tổ chức có tính cạnh tranh
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Jacob, Morgan
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia sự thật
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Công việc;Nhân tài;Đội ngũ lãnh đạo;Tương lai
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Với kết cấu 12 chương, cuốn sách lần lượt giải quyết các câu hỏi trên một cách logic, thú vị và đầy sức thuyết phục khi tập trung vào ba vấn đề chiến lược của công việc trong tương lai: nhân viên tương lai, người quản lý tương lai và tổ chức/ công ty tương lai. Nhân viên tương lai: Cùng với việc phác thảo 5 xu hướng chính giúp định hình công việc trong tương lai: hành vi mới, công nghệ, thế hệ millennials (còn gọi là thế hệ Y - thế hệ đầu tiên lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội), tính di động và toàn cầu hóa (Chương 1), tác giả đi sâu nghiên cứu cách nhân viên hiện nay làm việc và cách nhân viên tương lai sẽ làm việc (từ Chương 2 đến Chương 4). Trọng tâm của các chương này được xây dựng dựa trên Chương 3: Bảy nguyên tắc của nhân viên tương lai. Người quản lý tương lai: Ở Chương 5, tác giả đã nghiên cứu trạng thái quản lý cũng như thực tiễn quản lý lạc hậu - điều còn phổ biến trong các tổ chức hiện nay. Trên cơ sở đó, Chương 6 đã đưa ra 10 nguyên tắc của nhà quản lý trong tương lai, đó là phải trở thành nhà lãnh đạo, dõi theo nhân viên từ phía trước, am hiểu công nghệ, tin tưởng vào sự sẻ chia và trí tuệ tập thể, thích ứng với nhân viên tương lai,… Chương 7 thăm dò cách các nhà quản lý tương lai sẽ thực hiện với tổ chức của mình thông qua mô hình Công ty không có người quản lý. Tổ chức/ công ty tương lai: Chương 8 vẽ nên một bức tranh về các tổ chức ngày nay và những thách thức mà nhiều tổ chức đang gặp phải; Chương 9 đưa ra 14 nguyên tắc của tổ chức trong tương lai, đó là: tập trung tạo dựng nơi làm việc đầy những điều “muốn” thay vì “cần”, hoạt động như một công ty nhỏ, có nhiều phụ nữ giữ vai trò quản lý cấp cao hơn, cơ cấu tổ chức công ty “phẳng” hơn,… Chương 10 đã đề cập vai trò của công nghệ cộng tác của tổ chức trong tương lai như một hệ thống thần kinh trung ương, đồng thời khám phá 12 thói quen của các tổ chức cấp cao khiến công nhân sử dụng công nghệ hợp tác: tập trung vào giá trị cá thể trước giá trị tập thể, chiến lược luôn đi trước công nghệ, chấp nhận rằng sự cộng tác làm cho thế giới tốt đẹp hơn; Chương 11 với bốn rào cản mà hầu hết các tổ chức phải đối mặt trong quá trình thích nghi và phát triển, đồng thời giới thiệu quy trình mà các tổ chức có thể áp dụng để thích nghi với công việc trong tương lai; Chương 12 đưa ra những thử thách để độc giả suy nghĩ lại ý nghĩa của việc làm, về mong muốn của nhân viên, yêu cầu đối với người quản lý hoặc việc điều hành một tổ chức thực sự có kết nối và biết lắng nghe.