Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7581
2.Chỉ số Cutter
736-PHU
3.Tên tài liệu
Báo cáo Khoa học thường niên năm 2018
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Phú, Nguyễn Hữu;Long, Nguyễn Thanh;Linh, Phạm Văn
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia sự thật
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Báo cáo;Khoa học;Thường niên;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nhằm hệ thống hóa nhũng kết quả đã đạt được của HỘi đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong năm 2018. Nội dung cuốn sách bao gồm những bài phát biểu quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng; những bài viết tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; danh mục các đề tài, đề án đã nghiệm thu năm 2018 và danh mục các đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2018. Báo cáo được chia làn 5 phần: Phần I. Định hướng chỉ đạo, gồm những bài phát biểu quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng; Phần II. Lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng; Phần III. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Phần IV. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại; Phần V. Phụ lục gồm Danh mục các đề tài, đề án đã nghiệm thu năm 2018; Danh mục các đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2018.