Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7580
2.Chỉ số Cutter
330-LAM
3.Tên tài liệu
Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế
4.Tên tài liệu dịch
The 2017 Economic Cencus: Operational Results the Health Establishments
5.Tác giả
Lâm, Nguyễn Bích;Thúy, Phạm Đình;Tiến, Nguyễn Trung
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Điều tra kinh tế;Kết quả hoạt động;Cơ sở y tế;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Để đánh giá vai trò của ngành Y tế đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời nêu bật bức tranh hoạt động của ngành Y tế sau 5 năm kể từ Tổng điều tra kinh tế năm 2012, Tổng cục Thống kê đã biên soạn cuốn Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế. Tài liệu hữu ích cho những người quan tâm nghiên cứu đến lĩnh vực y tế. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. Khái quát về hoạt động y tế Việt Nam qua kết qua Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Phần II. Các biểu số liệu.