Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7572
2.Chỉ số Cutter
301.4315-BON
3.Tên tài liệu
Báo cáo về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2015-2018
4.Tên tài liệu dịch
Report on Vietnamese Youth in the period of 2015 - 2018
5.Tác giả
Bộ Nội Vụ;Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Bộ Nội vụ
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Báo cáo quốc gia;Vị thành niên;Trẻ em;Giáo dục và Đào tạo;Lao động và việc làm;Chăm sóc sức khỏe;Việt Nam
Tiếng Anh: National Report;Adolescents;Youth;Education and Training;Labour and Employment;Health Care;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Báo cáo được phân tích và tổng hợp dựa trên các số liệu thống kê hàng năm hoặc theo chu kỳ, giai đoạn của các Bộ, ngành có liên quan; kết quả các cuộc điều tra, nghiên cứu về thanh niên và chính sách thanh niên đã được công bố trong giai đoạn từ 2015-2018 do Viện Nghiên cứu Thanh niên và các tổ chức thanh niên thực hiện. Các cuộc khảo sát đều được thực hiện trên quy mô mẫu có tính chất đại diện theo vùng miền, vùng kinh tế và theo từng đối tượng thanh niên cụ thể. Bảng hỏi hoặc phiếu trưng cầu được sử dụng đều được chuẩn hóa. Các kết quả thu được đều được phân tích, so sánh tương quan giữa các đối tượng được điều tra