Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7567
2.Chỉ số Cutter
301.323-UNF
3.Tên tài liệu
State of World Population 2019: Unfinished Business the pursuit of rights and choices for all
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
UNFPA
7.Nơi xuất bản
New York
7.Nhà xuất bản
UNFPA
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Dân số thế giới;Quyền sức rủi ro
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Theo báo cáo năm nay, mặc dù thế giới đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng vẫn còn rất nhiều công việc phải thực hiện và rất nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua để có thể hiện thực hóa các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị về sân số và phát triển ở Cairo, Ai Cập và cũng là góp phần thực hiện một số chỉ tiêu trong Chương trình Nghị sự Phát triển bền vững vào năm 2030. Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đã và đang bước vào giai đoạn thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững với mong muốn đạt được 17 Mục tiêu Phát triển bền vững đã đề ra. Chương trình nghị sự và những mục tiêu này tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dân, đồng thời đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau. UNFPA đã xây dựng kế hoạch chiến lược mới nhằm hỗ trợ Chương trình nghị sự 2030 và củng cố cam kết của mình tới Chương trình hành động ICPD và cam kết của mình trong việc đạt được ba kết quả chuyển đổi vào thời điểm năm 2030. Đó là các kết quả như: Không còn tử vong mẹ liên quan đến thai sản do các nguyên nhân có thể phòng tránh được; Không còn nhu cầu nào chưa được đáp ứng về Kế hoạch hóa gia đình; Không còn bạo lực giới và các hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.