Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7554
2.Chỉ số Cutter
301.435-WOR
3.Tên tài liệu
Sổ tay Hướng dẫn đánh giá lấy con người làm trung tâm và lộ trình chăm sóc ở tuyến cơ sở
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
World Health Organization
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
World Health Organization
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Sổ tay;Đánh giá;Con người;Chăm sóc tuyến cơ sở;Người cao tuổi
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Các hướng dẫn trong cuốn sổ tay này sẽ giúp nhân viên y tế cộng đồng và người chăm sóc đưa các khuyến nghị của chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi vào thực tế. Hướng dẫn thiết lập các lộ trình chăm sóc để quản lý các vấn đề sức khỏe chính gây ra do sự suy giảm năng lực nội tại, bao gồm mất khả năng vận động, suy dinh dưỡng, suy giảm thị lực, suy giảm thính lực, suy giảm nhận thức, các triệu chứng trầm cảm. Những lộ trình này bắt đầu bằng một bài đánh giá sàng lọc để xác định những người cao tuổi có nhiều nguy cơ bị suy giảm năng lực nội tại. Nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội có thể dễ dàng thực hiện sàng lọc này tại cộng đồng. Đây là bước đầu trước khi đánh giá sâu hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội của người cao tuổi. Cuốn sổ tay này nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội tại cộng đồng trong việc phát hiện và quản lý sự suy giảm năng lực nội tại, dựa trên tài liệu của WHO: Hướng dẫn về các can thiệp tại cộng đồng để quản lý suy giảm năng lực nội tại (2) và để giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe và xã hội của người cao tuổi một cách toàn diện. Nội dung cuốn Sổ tay này gồm: thiết lập mục tiêu lấy con người làm trung tâm (Chương 2); Hỗ trợ việc tự quản lý (Chương 2); Xây dựng chương trình chăm sóc bao gồm nhiều biện pháp can thiệp để quản lý các vấn đề liên quan tới mất chức năng nội tại (Chương 3); Sàng lọc mất chức năng nội tại và đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội (Chương 4–10); Hỗ trợ người chăm sóc (Chương 11); và Xây dựng kế hoạch chăm sóc cá nhân (Chương 12).