Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7547
2.Chỉ số Cutter
312-TRU
3.Tên tài liệu
Số liệu thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2011-2018
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
7.Nơi xuất bản
Hà Nôi
7.Nhà xuất bản
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Kế hoạch hóa gia đình;Chuyên ngành Dân số;Số liệu Thống kê;Viet Nam
Tiếng Anh: Family Planning;Statistical Data;Population Specialization;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình biên soạn và phát hành cuốn sách “Số liệu Thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 2011 - 2018". Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin số liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ theo định kỳ tháng, quý, năm. Tổng hợp chỉ tiêu, số liệu của hệ thống báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2018, nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách của ngành về lĩnh vực DS-KHHGĐ. ... đáp ứng yêu cầu sử dụng số liệu, phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch và nghiên cứu về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Nội dung sách gồm 4 phần: Phần I. Hộ và Nhân khẩu Phần II. Biến động dân số Phần III. Kế hoạch hóa gia đình Phần IV. Lao động Cuốn sách giới thiệu “Số liệu Thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 2010 - 2017", hy vọng cuốn sách sẽ hữu ích đối với người sử dụng.