Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7541
2.Chỉ số Cutter
330.9-UNI
3.Tên tài liệu
Đánh giá nhanh tác động kinh tế và xã hội của đại dịch Covid 19 đối với trẻ em và gia đình tại Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
Rapid assessment on the social and economic impacts of COVID-19 on children and families in Viet Nam
5.Tác giả
UNICEF
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
UNICEF
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đánh giá nhanh;Tác động kinh tế và xã hội;Đại dịch COVID 19;Trẻ em;Phụ nữ;Gia đình;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nhóm nghiên cứu đã rà soát, trích dẫn và phân loại tài liệu chính và dữ liệu thứ cấp về tác động của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em và vị thành niên từ 2-18 tuổi và gia đình của các em tại Việt Nam theo ba lĩnh vực chính: (1) tác động ngắn hạn và dài hạn của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em Việt Nam (trực tiếp) và gia đình các em (gián tiếp), (2) chiến lược ứng phó được cha mẹ/ người chăm sóc trẻ áp dụng nhằm giải thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em tại Việt Nam và (3) các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với các chiến lược ứng phó của cha mẹ/ người chăm sóc trẻ và các lựa chọn chính sách (với các khuyến nghị cho giai đoạn ngắn hạn và dài hạn). Nhìn nhận một cách tổng thể, đại dịch COVID-19 đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo và phát triển, đặc biệt đẩy các nhóm dễ bị tổn thương nhất – bao gồm phụ nữ làm việc trong các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch, người lao động không chính thức và trẻ em – rơi vào tình trạng nghèo đói và thiếu thốn lâu dài, làm suy giảm những thành tựu mà Việt Nam đã nỗ lực cố gắng đạt được trong hai thập kỷ qua. Những bằng chứng rõ ràng được thu thập kịp thời, đặc biệt là việc đánh giá và phân tích tác động (dựa trên các nghiên cứu thực chứng) đối với trẻ em và gia đình của các em ở cấp độ hộ gia đình và cá nhân có vai trò quan trọng đối với các các nhà hoạch định chính sách và đối tác phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách ứng phó kịp thời và hiệu quả trong ngắn hạn và dài hạn.