Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7521
2.Chỉ số Cutter
301.326-CAR
3.Tên tài liệu
Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Báo cáo tóm lược
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
CARE quốc tế tại Việt Nam
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
CARE quốc tế tại Việt Nam
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Lao động;Di cư;Cộng đồng;Dân tộc thiểu số;Thực trạng;Chính sách
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ nghèo vẫn cao và tập trung chủ yếu ở các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS). Năm 2018, chỉ 14,6% dân số là người DTTS nhưng lại chiếm đến 55% số hộ nghèo trong cả nước. Khoảng cách giữa người DTTS và người dân tộc Kinh còn rất rộng và ở nhiều chiều cạnh: từ thu nhập, tiếp cận giáo dục, y tế đến tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các nhóm DTTS bị tụt lại phía sau so với nhóm người Kinh là thiếu việc làm phi nông nghiệp và ít đi lao động, làm ăn xa. Hiện nay, mặc dù khung pháp lý có những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ quyền của người di cư nhưng còn thiếu các chính sách phù hợp cho người lao động di cư, đặc biệt lao động di cư là người DTTS. Dù đã có nhiều điều tra thống kê, nghiên cứu về di cư nói chung nhưng các nghiên cứu cụ thể về lao động di cư của người DTTS còn rất hạn chế. Hiện chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện nào về lao động di cư DTTS với số liệu quy mô trên cả nước.