Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7515
2.Chỉ số Cutter
300-LON
3.Tên tài liệu
Những nghiên cứu xã hội học về trẻ em Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Long, Trần Quý
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Xã hội học:Trẻ em;Phát triển trẻ em;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Trẻ em là một nhóm xã hội đặc thù có nghĩa vụ tái cấu trúc các chiều cạnh của cơ cấu xã hội trong tương lai. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, đáp ứng mọi nhiệm vụ giao phó của xã hội, trẻ em phải được nuôi dạy và giám sát từng bước trong quá trình đinh hình và phát triển về các vấn đề sức khỏe, trí tuệ, giáo dục, vui chơi, giải trí.... Cuốn sách là một tuyển tập lựa chọn những nghiên cứu, bài viết, báo cáo khoa học về những khía cạnh phát triển của trẻ em theo hướng tiếp cận xã hội học mà tác giả đã thực hiện trong những năm qua và được sắp xếp thành bốn phần: Phần I. Cơ hội và phát triển; Phần II. Chăm sóc sứ khỏe; Phần III. Tiếp cận giáo dục; Phần IV. Làm việc và lao động. Hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này sẽ hết sức hữu ích đối với những người luôn có nhu cầu tìm hiểu về các chiều cạnh phát triển của trẻ em Việt Nam từ góc độ khoa học xã hội học.