Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7514
2.Chỉ số Cutter
301.42-DUN
3.Tên tài liệu
Mối quan hệ của nhà nước cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Dũng, Vũ;Lan, Nguyễn Thị Mai:Trang, Vũ Thu
7.Nơi xuất bản
Hà Nôi
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Quản lý nhà nước;Cộng đồng;Gia đình;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Trong xã hội phong kiến, trong thời kỳ tập trung bao cấp và trong xã hội hiện đại ngày nay mối quan hệ giữa nhà nước, cộng động và gia đình luôn luôn tồn tại. Mối quan hệ giữa ba thể chế này có những biến đổi nhất định trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhà nước là thể chế qui định sự hoạt động của cộng đồng và gia đình. Nhà nước quản lý cộng đồng và gia đình thông qua các công cụ luật pháp. Cộng đồng là thể chế trung gian, là cầu nối giữa nhà nước và gia đình. Dù trong giai đoạn lịch sử nào của xã hội Việt Nam, cộng đồng vẫn là chỗ dựa quan trọng của các gia đình, là nơi giáo dục thế hệ trẻ, là nơi giúp đỡ các gia định khi khó khăn, là thể chế triển khai các chính sách, pháp luật của nhà nước đến gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, là thể chế tiếp nhận chính sách, pháp luật của nhà nước và hiện thực hóa chúng. Có thể nói trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa Nhà nước, cộng đồng và gia đình là mối quan hệ của ba thể chế - một mối quan hệ tương hỗ, qua lại, biện chứng với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Mối quan hệ hệ này giúp cho xã hội tồn tại và phát triển. Mối quan hệ này giúp cho việc hình thành và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam. Cuốn sách “Mối quan hệ giữa Nhà nước, cộng động và gia đình ở nước ta hiện nay” do Vũ Dũng chủ biên ra đời nhằm giải đáp phần nào mối quan hệ này. Sách được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình; Chương 3: Thực trạng mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Chương 4: Bối cảnh trong nước và quốc tế, dự báo xu hương và đề xuất giải pháp. Xuyên suốt trong các chương của cuốn sách là mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình được nhìn nhận qua việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình, Cuốn sách cũng phân tích một số mặt hạn chế trong việc thực hiện 4 chức năng cơ bản của gia đình.Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.