Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7512
2.Chỉ số Cutter
614.5-NGA
3.Tên tài liệu
Báo cáo kết quả chuyên đề Thực trạng tiếp cận và cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh ở các cơ sở y tế tư nhân tại 6 tỉnh nghiên cứu
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Nga, Vũ Thị Thanh
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Cung cấp dịch vụ;Sàng lọc;Chẩn đoán trước sinh;Chẩn đoán sơ sinh;Y tế tư nhân
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ y tế của Nhà nước, khu vực y tế tư nhân đã phát triển nhanh chóng, giúp nâng cao cả về lượng và chất của dịch vụ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến năm 2013, cả nước có 157 bệnh viện tư nhân (trong đó có 151 bệnh viện trong nước và 06 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài), hơn 30.000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế (trong đó 30 phòng khám đa khoa, 87 nhà hộ sinh, số còn lại là phòng khám chuyên khoa, dịch vụ y tế, 30 phòng khám có vốn đầu tu nước ngoài, 29 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người nước ngoài tham gia). Khối y tế tư nhân cũng thu hút được một lực lượng cán bộ y tế tương đói lớn với 64.422 bác sĩ và 249.832 cán bộ được cấp chứng chỉ hành nghề. Nhiều bệnh viện có qu mô lớn từ 400-500 giường bệnh, được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cao.