Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7511
2.Chỉ số Cutter
301.4314-CUC
3.Tên tài liệu
Báo cáo đánh giá 300 trường hợp được kết nối, can thiệp bởi đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em - 18001567
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Báo cáo đánh giá;Đường dây tư vấn;Hỗ trợ trẻ em;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu cho thấy phần lớn (trên 83%) những trường hợp can thiệp thuộc cấp độ 3 (được kết nối nhưng không yêu cầu trợ giúp khẩn cấp). Hơn 2/3 số người gọi thuộc độ tuổi từ 19 đến 24. Thành viên trong gia đình và họ hàng thường gọi hơn là những người khác. Các cán bộ liên quan (công tác xã hội, y tế, các tổ chức đoàn thể) dường như đóng vai trò phụ (ngay cả nhân viên làm việc trong hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em chỉ chiếm. Lý do phổ biến nhất của các cuộc gọi trong 300 trường hợp được lựa chọn là liên quan đến lạm dụng và bạo lực. Tỷ lệ tổng thể cho tất cả 300 trường hợp là 54,3% nhưng thay đổi một cách đáng kể theo 3 cấp độ. Tỷ lệ cao nhất được báo cáo cho cấp độ 3 (59%), tiếp theo đó là cấp độ 4 (38,5%) và thấp nhất là cấp độ 2 (28,9%). Những lý do gọi khá ít quan trọng hơn. Phần lớn gần 2/3 trẻ em cần giúp đỡ là trẻ em có hoàn cảnh gia đình bình thường. Nhưng trên 1/5 trẻ em trong cơ sở dữ liệu là bị lạm dụng tình dục. Kết quả can thiệp kết nối rất hứa hẹn, cho thấy hệ thống làm việc hiệu quả trong việc kết nối nạn nhân tới các dịch vụ cần thiết. Trong 90 ca có kết quả cụ thể, có 64,4% trẻ la tình trạng tốt lên, 15,6%