Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7510
2.Chỉ số Cutter
301.4314-CUC
3.Tên tài liệu
Báo cáo phân tích số liệu đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 năm 2010
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Trẻ em;Phân tích số liệu;Dường dây tư vấn;Hỗ trợ trẻ em;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Thông qua các số liệu được tổng hợp từ các cuộc gọi tới phím số diệu kỳ năm 2010, báo cáo được xây dựng trên cơ sở phân tích những vấn đề như: xu hướng các cuộc gọi, đối tượng gọi điện, lý do gọi điện.... từ đó phát hiện những vấn đề của trẻ em nói chung và của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng cần được tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ, góp phần thúc đẩy hoạt động bảo vệ trẻ em ngày càng chất lượng và hiệu quả. Bao cáo bao gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan về tiếng nói của trẻ em thế giới thông qua Tổ chức các đường dây Tư vấn, hỗ trợ trẻ em quốc tế (CHI) và những vấn đề của trẻ em Việt Nam; Chương 2. Tiếng nói của trẻ em từ Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em - Phím dố diệu kỳ 18001567; Chương 3. Những kết quả đạt được của phím số diệu kỳ năm 2010; Chương 4. Những phát hiện và kiến nghị, đề xuất; Chương 5. Phụ lục và Tài liệu tham khảo.