Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7508
2.Chỉ số Cutter
612.6-UNF
3.Tên tài liệu
Báo cáo điều tra ban đầu phân tích chi phí-hiệu quả mô hình can thiệp tăng cường tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV và sức khỏe sinh sản/tình dục trong nhóm lao động nữ ở các cơ sở giải trí Hải Phòng
4.Tên tài liệu dịch
Baseline survey cost - Effectiveness alalysis of Intervention model to promote access to HIV prevention and reproductive health services among female workers in Entertainment establishments Hai Phong
5.Tác giả
UNFPA
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
UNFPA
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Báo cáo;Điều tra ban đầu;Phân tích chi phí;Tiếp cận các dịch vụ;Phòng chống HIV;Sức khỏe sinh sản;Tình dục;Lao động nữ;Giải trí
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
UNFPA đã hỗ trợ Bộ Lao động- thương binh- xã hội (LĐ-TB-XH) triển khai một chương trình can thiệp thí điểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ về phòng chống HIV/ SKSS trong nhóm phụ nữ làm trong các cơ sở dịch vụ giải trí. Một phân tích chi phí hiệu quả sẽ được thực hiện vào cuối năm 2014 nhằm cũng cấp các bằng chứng về chi phí- hiệu quả cho các nhà hoạch định chính sách sử dụng trong quá trình xây dựng chính sách và hướng dẫn việc triển khai các chính sách liên quan đến phòng chống HIV trong nhóm gái mại dâm. Thiết kế của mô hình can thiệp cũng như đánh giá chi phí- hiệu quả của chương trình can thiệp được triển khai với sự tư vấn của DSEP/MOLISA và các đối tác có liên quan khác bao gồm cả các đối tác tại Hải Phòng, các đối tác trong nước và quốc tế, sự hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước nhằm đảm bảo tính phù hợp trong thiết kế với bối cảnh văn hoá của địa phương. Nhằm cung cấp các thông tin thích hợp cho chương trình can thiệp cũng như đánh giá tính hiệu quả của chương trình can thiệp, chúng tôi triển khai một nghiên cứu ban đầu tại địa bàn can thiệp (thị xã Đồ Sơn) và địa bàn chứng (huyện đảo Cát Bà). Đây là một nghiên cứu cắt ngang dựa vào cộng đồng, được triển khai thu thập số liệu vào tháng 4 và tháng 5/2014, là thời điểm du lịch và có nhiều nữ làm trong cơ sở dịch vụ giải trí tại các địa bàn nghiên cứu.