Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7465
2.Chỉ số Cutter
614-TAC
3.Tên tài liệu
Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Tác, Phạm Văn;Vân, Hoàng Thị Hải;Thái, Phạm Quang
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Y học
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Hướng dẫn;Phòng chống;Dịch bệnh:Covid
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Tài liệu bao gồm 4 phần: 1. Đặc điểm vi sinh, dịch tễ học, lâm sàng của tác nhân gây bệnh COVID-19, mục tiêu của phần này là cung cấp thông tin chung nhất về vi rút SARS-CoV-2, dịch tễ học của bệnh COVID-19 cũng như các hình thái laam sàng của bệnh; 2. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tập trung vào giới thiệu các kiến thức về phòng bệnh cho cá nhân, cho cộng đồng giới thiệu các biện pháp chống dịch COVID-19 tại vùng có nguồn truyền nhiễm như cách ly, xử lý môi trường khử trùng, điều ra dịch tễ học; 3. Tham gia llấy mẫu, bảo quẩn và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV-2 , phần này được biên soạn theo hướng dẫn của Bộ Y tế để trang bị các kiến thức cần thiết cho sinh viên để có thể tham gia hỗ trợ các cán bộ y tế theo quy định; 5. Tham gia xử trí, điều trị các trường hợp bệnh, nghi ngờ bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế, phần này trang bị các kiến thức về nguyên tắc xử trí ca bệnh, tổ chức tiếp nhận các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh tại cơ sở y tế cũng như nhiệm vụ, các kiến thức về theo dõi, điều trị, để có thể hỗ trợ tốt hơn trong công tác phân luồng, chăm sóc người bệnh.