Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7439
2.Chỉ số Cutter
301.435-NGH
3.Tên tài liệu
Luật Người cao tuổi: Hướng dẫn quản lý sử dụng tài chính và chính sách chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và cựu chiến binh Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Nghĩa, Đinh
7.Nơi xuất bản
Hồng Đức
7.Nhà xuất bản
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Luật;Người cao tuổi;Tài chính và Chính sách;Chăm sóc sức khỏe;Người cao tuổi;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Người cao tuổi và Cựu chiến binh Việt Nam là những người có công lớn với đất nước, từng trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và giai đoạn xây dựng lại đất nước để làm nên lịch sử vẻ vang của thế hệ Hồ Chí Minh. Người Việt Nam có truyền thống tốt đẹp: Hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng ông bà, coi trọng người già. Hệ thống chính sách về người cao tuổi và cựu chiến binh được ban hành và đang triển khai thực hiện... Đó là những thuận lợi để các đơn vị chức năng triển khai đề án Chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2018-2025. Nhằm giúp cho lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh kịp thời nắm bắt các văn bản pháp luật về những vấn đề nói trên. Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Phần I. Pháp lệnh Cựu chiến binh và hướng dẫn chi tiết thi hành. Phần II. Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Phần III. Chính sách chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi và Cựu chiến binh Việt Nam. PhaafnIV. Chế độ, chính sách phụ cấp, trợ cấp ưu đãi đối với Cựu chiến binh. Phần V. Quy định mới nhất về nguyên tắc tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính đối với hội Cựu chiến binh.