Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7438
2.Chỉ số Cutter
301.435-VIE
3.Tên tài liệu
Hội thảo Già hóa dân số và sức khỏe người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và vai trò cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng
4.Tên tài liệu dịch
Workshop Ageing population and Health: The longitudinal Study and the role of Populatuon collaborators in community based care for older people
5.Tác giả
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Hội thảo;Già hóa dân số;Người cao tuổi;Chăm sóc Sức khỏe;Cộng đồng;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Trước bối cảnh già hóa dân số như vậy nhưng tại Việt Nam những thông tin số liệu về tình trạng sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi nói chung và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng còn nhiều hạn chế. Nhằm nâng cao vai trò, nhiệm vụ và năng lực của cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và chia sẻ các kết quả chính từ Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại Việt Nam, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA-Nhật Bản) và Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD-Việt Nam) tổ chức Hội thảo Già hóa Dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tại Cộng đồng nhằm: (1) Cung cấp thông tin và bằng chứng về già hóa dân số, tình trạng sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại châu Á và Việt Nam; (2) Thảo luận vai trò, trách nhiệm và khả năng tham gia của Cộng tác viên Dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Nội dung hội thảo bao gồm: Tổng quan về thực trạng già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại châu Á và Việt Nam; Những kết quả chủ yếu từ Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại Việt Nam; Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng tại Việt Nam; Vai trò và khả năng tham gia của Cộng tác viên Dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; Các yêu cầu và đào tạo Cộng tác viên Dân số để trở thành Nhân viên chăm sóc không chính thức.