Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7437
2.Chỉ số Cutter
301.435-VIE
3.Tên tài liệu
Điều tra Ban đầu Nghiên cứu dọc về người cao tuổi và sức khỏe tại Việt Nam (LSAHV): Các bảng số liệu chính
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển; Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á;Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Điều tra;Nghiên cứu dọc;Người cao tuổi;Sức khỏe;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu dọc về người cao tuổi và sức khỏe ở Việt Nam năm 2018 (LSAHV). Nghiên cứu được thiết kế nhằm tìm hiểu: (1) Tình trạng sức khỏe và sự khỏe mạnh của người cao tuổi ở Việt Nam cũng như các mối liên quan đến tình trạng sức khỏe; (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và những thay đổi vè sức khỏe và sự khỏe mạnh nói chung. Nghiên cứu LSAHV được thiết kế để cung cấp dữ liệu đa cấp. Điều tra ban đầu thu thập các thông tin về người cao tuổi, thông tin về gia đình người cao tuổi, người chăm sóc và một người con của người cao tuổi. Tại thời điểm trả lời phỏng vấn, người con và người chăm sóc chính phải trên 18 tuổi. Thông tin về con của người cao tuổi và người chăm sóc được thu thập với mục đích đối chiếu thông tin được trả lời từ người cao tuổi, đặc biệt là về sức khỏe, sự chăm sóc và sự hỗ trợ từ người thân.