Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7435
2.Chỉ số Cutter
614-NAM
3.Tên tài liệu
Báo cáo tổng quan hệ thống tài liệu về mối quan hệ giữa sử dụng nước có ga không đường và sức khỏe
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Nam, Nguyễn Thị Thu;Lan, Vũ Thị Hoàng;Hạnh Hoàng Mỹ
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Sức khỏe;Nước uống có ga không đường;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Nước uống có ga được phát minh vào thế kỷ 19 và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại ở những thập niên gần đây . Trong quá trình phát triển, nhiều thành phần khác được thêm vào nước uống có ga để tạo hương vị, màu sắc và các đặc tính riêng theo mong muốn của các nhà sản xuất và trở thành loại đồ uống với tên gọi chung đồ giải khát có ga (carbonated beverages). Lượng nước giải khát có ga được tiêu thụ trên thị trường thế giới và tại Việt nam ngày càng tăng cao cũng như các sản phẩm nước giải khát có ga ngày càng đa dạng cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá được tác động tổng thể của nước giải khát có ga lên sức khỏe người sử dụng. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tác động của việc sử dụng nước giải khát có ga đối với sức khỏe của người sử dụng thông qua việc thu thập và rà soát các công trình nghiên cứu đã công bố về tác động của nước giải khát có ga đối với sức khỏe con người từ các nguồn tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh cũng như phân tích và tổng hợp các kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra kết luận về tác động có thể của nước giải khát có ga với sức khỏe.