Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7434
2.Chỉ số Cutter
614-THA
3.Tên tài liệu
Báo cáo chuyên đề: Thực trạng triển khai chính sách y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2018
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Thanh, Nguyễn Thị;
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Chính sách Y tế;Dân tộc thiểu số;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015, đa phần đạt được những chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt những chính sách, đề án, dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng miền núi, dân tộc luôn được Bộ Y tế ưu tiên và chỉ đạo kịp thời. Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cũng đã có một số cuộc họp rà soát đánh giá hiệu lực của các chính sách y tế; bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực; Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách tiếp tục thực hiện; Đề xuất ban hành chính sách mới chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện, triển khai đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tầm nhìn 2030.