Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7431
2.Chỉ số Cutter
613.9-HAN
3.Tên tài liệu
Báo cáo tổng hợp: Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Hạnh, Vũ Thị Minh
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đánh giá kết quả;Chiến lược dân số;Sức khỏe sinh sản:Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược, các chỉ tiêu về DS, SKSS, KHHGĐ của Việt Nam đã không ngừng được cải thiện: mức sinh thay thế đã được duy trì ổn định trong nhiều năm; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng BPTT luôn đạt được ở mức cao; tỷ số tử vong mẹ, tử vong trẻ em < 1 tuổi ngày càng giảm và đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ. Chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cũng đã được cải thiện rõ rệt thông qua tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ; tỷ lệ phụ nữ được khám thai đủ số lần trong thai kỳ; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ em được chuẩn đoán sau sơ sinh; tỷ lệ vị thành niên được tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân ngày càng tăng. Bên cạnh các kết quả đạt được, chương trình DS, SKSS, KHHGĐ vẫn còn một số hạn chế, bất cập và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đó là mức sinh hiện đang có sự khác biệt lớn giữa các vùng, miền, các địa phương. Nghiên cứu mong đợi sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi sau: 1. Chiến lược Dân số, Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai thực hiện ở nước ta như thế nào? Sau 5 năm, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược đã đạt được ở mức độ như thế nào? Chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào không đạt? Ảnh hưởng của những kết quả đạt của các chỉ tiêu, mục tiêu đối với chương trình dân số, sức khỏe sinh sản ra sao? 2. Những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược là gì? 3. Quá trình biến động nhân khẩu học ở Việt Nam hiện nay và trong những năm tiếp theo sẽ tạo ra những thách thức như thế nào đối với việc tiếp tục triển khai Chiến lược trong giai đoạn tới? 4. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện Chiến lược trong 5 năm qua là gì? Cần làm gì và làm như thế nào để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược dân số, Sức khỏe sinh sản ở nước ta trong thời gian sắp tới?