Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7430
2.Chỉ số Cutter
614.5-NAM
3.Tên tài liệu
Báo cáo kết quả Nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại một số tỉnh/thành phố
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Nam, Nguyễn Thị Thu;Hùng, Nguyễn Văn; Thanh, Nguyễn Thị;Thanh, Nguyễn Thị
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Kết quả nghiên cứu;Dịch vụ sàng lọc;chuẩn đoán trước sinh;Sơ sinh;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Mặc dù đề án Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (SLCĐTS&SS) đã được thực hiện trong một số năm gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước nhưng ngoài các báo cáo định kỳ từ các địa phương triển khai đề án,chưa có nghiên cứu nào được thực hiện nhằm đánh giá về khả năng và các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ của phụ nữ mang thai cũng như năng lực đáp ứng dịch vụ của các cơ sở y tế công lập. Tìm hiểu vấn đề này là điều cần thiết để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý xây dựng chính sách, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng dịch vụ SLCĐTS&SS đạt 30% vào năm 2015, 80% vào năm 2020và đưa dịch vụ SLCĐTS&SS vào danh mục các dịch vụ y tế được bảo hiểm chi trả như Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam 2011-1020 đề ra. Bên cạnh đó, một số báo cáo trong Hội thảo chuyên đề “Báo cáo đánh giá triển khai các mô hình – Đề án nâng cao chất lượng dân số đến năm 2011 và định hướng giai đoạn 2012-2015” cho thấy các cơ sở y tế tư nhân ở một số thành phố, trung tâm phát triển khá mạnh và đang tham gia cung cấp các dịch vụ sàng lọc trước sinh chủ yếu thông qua siêu âm. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu nào về khả năng cung cấp các dịch vụ này từ phía khu vực tư nhân cũng như sử dụng dịch vụ ở khu vực này từ phía người phụ nữ. Do vậy Khoa Nghiên cứu Dân số và Phát triển, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã tiến hành nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại một số tỉnh/thành phố”. Nghiên cứu thực hiện để trả lời các câu hỏi sau: 1) Hiện nay dịch vụ SLCĐTS&SS ở hệ thống y tế công lập và một số cơ sở y tế tư nhân đang được triển khai thế nào? (Có chính sách gì? Tổ chức mạng lưới ra sao? Thông tin truyền thông về dịch vụ thế nào? Chất lượng nhân lực và cơ sở cung cấp dịch vụ thế nào?) 2) Tỷ lệ tiếp SLCĐTS&SS hiện nay là bao nhiêu? Một số đặc điểm nhân khẩu học xã hội và tổ chức dịch vụ có liên quan gì tới khả năng tiếp cận dịch vụ của phụ nữ mang thai? 3) Để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trong tương lai, cần có thay đổi gì về chính sách và chương trình? Cần có thêm các thông tin gì để xây dựng chính sách và chương trình cung cấp dịch vụ tốt hơn trong tương lai?