Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7429
2.Chỉ số Cutter
301.435-NAM
3.Tên tài liệu
Báo cáo kết quả nghiên cứu: Đánh giá thực trạng phối hợp liên ngành trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Nam, Nguyễn Thị Thu;Hùng, Nguyễn Văn;Bích, Trần Thị Ngọc
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Kết quả nghiên cứu;Đánh giá thực trạng;Chăm sóc sức khỏe;Người cao tuổi
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Với thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay ở Việt Nam, việc quan tâm chỉ đạo của chính quyền và sự phối hợp, tham gia liên ngành là một việc làm cần thiết để góp phần đạt hiệu quả cao trong triển khai thực hiện các chính sách về người cao tuổi. Bối cảnh trên đòi hỏi cần thiết phải triển khai nghiên cứu: Đánh giá thực trạng phối hợp liên ngành trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để cung cấp bằng chứng cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm huy động sự tham gia có hiệu quả của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội đối với hoạt động này. Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau đây: 1) Nhận thức của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về vấn đề già hóa dân số, vai trò của người cao tuổi và nhu cầu CSSK người cao tuổi hiện nay như thế nào? 2) Thực trạng phối hợp liên ngành giữa các ban ngành, đoàn thể trong CSSK NCT tại các địa phương hiện nay ra sao? 3) Những khó khăn, bất cập trong phối hợp liên ngành về CSSK NCT? 4) Cần làm gì để tăng cường hiệu quả của sự tham gia liên ngành trong các hoạt động CSSK NCT?