Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7425
2.Chỉ số Cutter
301.45-HAV
3.Tên tài liệu
Giá trị và chức năng của tin lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Hà, Vũ Thị;Anh, Trần Thị Phương;Hùng, Nguyễn Xuân
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đạo tin lành;Giá trị;Chức năng;Dân tộc thiểu số;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Tin lành là tôn giáo đứng thứ 3 trên thế giới về tín đồ và phạm vi hoạt động; ở Việt Nam trong những năm qua Tin Lành đã phát triển rất nhanh và trở thành một cộng đồng tôn giáo lớn mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên. Với những giá trị của mình, Tin Lành ngày càng có vai trò, vị trí trong đời sống xã hội, kinh tế, van hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuốn sách "Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay" nghiên cứu có hệ thống và tổng thể về giá trị và chức năng của Tin Lành; thực trạng của các giá trị Tin Lành đối với đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó kiến nghị một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước với hoạt động Tin Lành tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy giá trị Tin Lành nhằm ổn định xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay ở Việt Nam.