Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7423
2.Chỉ số Cutter
301.43143-THO
3.Tên tài liệu
Giáo dục không trừng phạt - Khuyến khích trẻ tự giác kỷ luật
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Thomas, Gordon
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Trí Thức
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Giáo dục trẻ em;Phát triển kỷ luật
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Giáo dục không trừng phạt: Khuyến khích trẻ tự giác kỷ luật xoay quanh một đề tài rất phức tạp là có hay không nên áp dụng kỷ luật trong giáo dục. Trong chương đầu của cuốn sách, Thomas Gordon đã trình bày một cách thấu đáo khái niệm “kỷ luật”, thế nào là kỷ luật tốt, thế nào là kỷ luật tồi. Sau đó, đưa ra nhiều biện pháp để thay thể kỷ luật trừng phạt trong giáo dục. Thông qua cuốn sách, Thomas Gordon cho biết, ông muốn “giúp cho người lớn học được phương thức mới trong việc quản lý gia đình, nhà trường và các tổ chức hướng đến giới trẻ”.Chương 1: Xác Định Thuật Ngữ Và Làm Rõ Nghĩa; Chương 2: Phương Pháp Thưởng-Phạt Truyền Thống; Chương 3: Vì Sao Khen Thưởng Không Hiệu Quả; Chương 4: Vì Sao Trừng Phạt Cũng Không Hiệu Quả;Chương 5: Trẻ Phản Ứng Thế Nào Trước Sự Kiểm Soát Của Người Lớn.Phần Hai: Phát Triển Kỷ Luật Tự Giác Ở Trẻ; Chương 6: Thay Đổi Hành Vi Của Trẻ: Không Dùng Đến Quyền Kiểm Soát;Chương 7: Quản Lý Gia Đình Và Lớp Học Theo Cách Thức Mới;Chương 8: Giúp Trẻ Tự Giải Quyết Vấn Đề; Chương 9: Lắng Nghe Tích Cực Áp Dụng Trong Mọi Mối Quan Hệ Con Người;Chương 10: Vì Sao Người Lớn Vẫn Thích Kiểm Soát Trẻ Nhỏ;Chương 11: Một Môi Trường Dân Chủ Là Nguồn Gốc Của Sức Khỏe Và Cuộc Sống Lành Mạnh