Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7408
2.Chỉ số Cutter
312-TON
3.Tên tài liệu
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2018: Những kết quả chủ yếu
4.Tên tài liệu dịch
Population change and Family Planning Survey1/4/2018: Major Findings
5.Tác giả
Tổng cục Thống kê
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Thống kê
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet/anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Dân số;Kế hoạch hóa gia đình;Quy mô dân số;Sinh;Sinh;Lao động;Việc làm;Sinh;Chết;Di cư;
Tiếng Anh: Population;Family Planning;Populaion size;Population Distribution;Nuptiality;Labour;Employment;Fertility;Mortality;Migration;Vietnam
14.Tóm tắt nội dung
Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành hàng năm nhằm thu thập các thông tin về dân số, biến động dân số (sinh, chết và di cư) cũng như thông tin cơ bản về tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ 15-49 tuổi. Nội dung sách gồm 4 phần: - Phần I: Thiết kế và tổ chức điều tra: Mô tả quá trình tổ chức cuộc điều tra; thiết kế và ước lượng mẫu điều tra: dàn chọn mẫu, xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu, ước tính quyền số suy rộng; một số khái niệm, định nghĩa của các chỉ tiêu biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; và một số phát hiện chính từ kết quả điều tra; - Phần II: Kết quả chủ yếu: Trình bày kết quả chủ yếu của cuộc điều tra cùng với các phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư và các đặc trưng cơ bản của người di cư; - Phần III: Các phụ lục: Bao gồm các phụ lục về những nội dung cần thiết bổ trợ thêm cho nội dung chính của sách; - Phần IV: Các biểu số liệu tổng hợp: Cung cấp cho người sử dụng các biểu số liệu tổng hợp cơ bản nhất (những số liệu chi tiết hơn khi cần thiết có thể được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc điều tra).