Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7406
2.Chỉ số Cutter
330.9-KIN
3.Tên tài liệu
Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đát nông nghiệp của hộ gia đình
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Kính, Đỗ Thiên
7.Nơi xuất bản
Hà Nôi
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Mức sống;Hộ gia đình;Bất bình đẳng;Nông thôn;Việt Nam
Tiếng Anh: Standard of living;Family;Inequality;Countryside;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Nghiên cứu mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp là một đề tài rất mới, tựa sách cũng là kết quả của đề tài khoa học cấp Bộ “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay “ (năm 2015-2016) do tác giả Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì và được Nhà xuất bản khoa học xã hội phát hành tháng 2/2018. Nội dung cuốn sách nhằm trả lời 02 câu hỏi: (1) Thực trạng và xu hướng biến đổi bất bình đẳng về mức sống giàu nghèo ở khu vực nông thôn qua 20 năm (1992-2012) như thế nào?; (2) Khai thác và sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình có mối liên hệ, ảnh hưởng đến mức sống và bất bình đẳng về mức sống giữa các nhóm hộ giàu nghèo?Ngoài phần Mở đầu, kết luận, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Thực trạng bất bình đẳng về mức sống giàu nghèo; Chương 2: Thực trạng về sử dụng đất nông nghiệp; Chương 3: Sử dụng đất nông nghiệp ở các hộ giàu nghèo.