Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7405
2.Chỉ số Cutter
301.2-LEN
3.Tên tài liệu
Những biến đổi văn hóa dòng họ người Việt thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (nghiên cứu trường hợp dòng họ Bùi ở Thịnh Liệt - Hà Nội)
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Lê, Nguyễn Quang
7.Nơi xuất bản
Hà Nôi
7.Nhà xuất bản
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Văn hóa;Dòng họ;Biến đổi;Việt Nam
Tiếng Anh:
14.Tóm tắt nội dung
Văn hóa dòng họ của người Việt đã có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu đời, bao hàm những giá trị văn hóa tinh thần (Hay văn hóa phi vật thể) như: bề dày truyền thống của gia đình, dòng họ về gia phong, thờ cúng tổ tiên và nghi lễ, quy ước dòng họ về mối quan hệ giữa các thành viên nội tộc, mối quan hệ với xã hội (làng- nước), vai trò và vị trí của dòng họ đối với sự phát triển của địa phương (làng xã ), của đất nước và dân tộc trong lịch sử, cùng với cá giá trị văn hóa vật chất 9 hay văn hóa vật thể) như: phần mộ tổ tiên, nhà thờ họ (từ đường) bia ký, gia phá... Công trình này nghiên cứu về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa dòng họ người Việt trong sự nghiệp chấn hưng nền văn hóa nước ta "vừa truyền thống vừa hiện đại" trong bối cảnh xã hội đương đại, để có được một nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ thương giao giữa văn hóa dòng họ người việt.