Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7402
2.Chỉ số Cutter
301.31-BAL
3.Tên tài liệu
Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Bá, Lê Huy ; Hoàn, Nguyễn Xuân;Long, Võ Đình;Bá, Lê Huy;Hoàn, Nguyễn Xuân
7.Nơi xuất bản
Hồ Chí Minh
7.Nhà xuất bản
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Bảo vệ môi trường;Nông nghiệp;Nông thôn;Việt Nam
Tiếng Anh: Environmental Protection;Agriculture;Countryside;Viet nam
14.Tóm tắt nội dung
Có thể nói rằng, nông nghiệp và nông thôn trong thời đại công nghiệp hóa, đô thị hóa vẫn đóng một vai trò quan trọng - làm cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tại Việt Nam, 75% dân số vẫn làm nông nghiệp và sống trong nông thôn. Người nông dân vẫn luôn nhận thức được rằng, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cuộc sống của họ. Nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường là do con người gây ra, cho dù họ có hay không có chủ ý. Nhiều tổ chức, nhiều quốc gia trên thế giới đã quan tâm đến môi trường và BVMT. Nhiều tỷ đô la đã được bỏ ra để nghiên cứu, cũng như tìm những giải pháp tốt cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nông nghiệp - nông thôn. Nội dung sách được chia làm hai phần với 34 chương: Phần một: Các vấn đề cơ bản của môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (gồm 13 chương), đề cập đến nhiều vấn đề môi trường nông nghiệp nông thôn như: sinh thái môi trường nông nghiệp, nông thôn; ảnh hưởng xấu của tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đến môi trường; năng suất cây trồng; an toàn thực phẩm; sức khỏe người dân,… Phần hai: Các chuyên đề kết quả nghiên cứu các đề tài về môi trường nông nghiệp-nông thôn (gồm 21 chương). Phần này gồm những kết quả nghiên cứu khoa học đích thực, nghiêm túc trong nhiều năm ở nhiều tỉnh, được chọn lọc và đúc kết công phu như: ảnh hưởng của độc chất trong đất, trong cây đến đặc tính sinh vật và năng suất một số giống cây trồng; ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi tôm công nghiệp; điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản; ô nhiễm chăn nuôi và giải pháp kĩ thuật sinh học xử lí giảm thiểu ô nhiễm,…Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn được đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu trong nhiều năm, chứa đựng nhiều kết quả nghiên cứu chuyên sâu về môi trường nông nghiệp, nông thôn, rất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn hiện nay.