Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7401
2.Chỉ số Cutter
330.9-LOI
3.Tên tài liệu
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ và công bằn xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đật ra
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Lợi, Ngô Thắng;Hưởng, Vũ Thành;Dũng, Ngô Quốc
7.Nơi xuất bản
7.Nhà xuất bản
Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Hội thảo khoa học;Tăng trưởng kinh tế;Phát triển văn hóa;Công bằng xã hội:Việt Nam
Tiếng Anh: Scientific seminar;Economic growth;Cultural development;Social balance;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Vấn đề đặt ra đối với nội dung này là cần được trao đổi kỹ trong hội thảo này đó là 1. Làm sâu sắc và chính xác hơn xu hướng và thực trạng của những yếu tố cấu thành tiến bộ xã hội của nước ta hiện nay, nếu so với các chuẩn quốc tế thì đang ở mức nào? và điều đó bị chi phối bởi những gì trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh ở Việt Nam; 2. Những nguyên nhân gì hay qua các kênh tác động nào đã gây ra những ảnh hưởng không tích cực của tăng trưởng đến thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phần 1. Thực trạng tăng trưởng và phát triển kinh tế; Phần 2. Thực trạng tác động của tăng trưởng đến phát triển văn hóa; Phần 3. Thực trạng tác động tăng trưởng đến tiến bộ và công bằng xã hội.