Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7352
2.Chỉ số Cutter
301.4314-UNI
3.Tên tài liệu
The state of the worlds children 2019: Children, Food and nutrition - Growing well in a changing world (Summary report)
4.Tên tài liệu dịch
Báo cáo tình trạng trẻ em thế giới 2019: Trẻ em, thực phẩm và dinh dưỡng - Phát triển mạnh khỏe trong một thế giới đang thay đổi (Báo cáo tóm tắt)
5.Tác giả
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
UNICEF
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Trẻ em;Thực phẩm;Dinh dưỡng;Thế giới
Tiếng Anh: Children;food;Nutrition;World
14.Tóm tắt nội dung
Bản báo cáo tóm tắt, được dịch sang nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập để tải xuống trên trang này, tóm tắt các phát hiện chính của báo cáo và đưa yêu cầu tới các bên liên quan ưu tiên trẻ em là trọng tâm trong các giải pháp để giải quyết thách thức về thực phẩm và dinh dưỡng của thế giới. Trong thế kỷ 21, chúng ta cần nhìn nhận suy dinh dưỡng trẻ em trong bối cảnh thay đổi đang diễn ra nhanh chóng như tăng dân số thành thị, toàn cầu hóa hệ thống thực phẩm, từ đó dẫn đến thực phẩm có lượng calo cao nhưng kém dinh dưỡng ngày càng nhiều. Suy dinh dưỡng tác động sâu sắc đến sự phát triển của trẻ em. Nếu vấn đề này không được giải quyết, trẻ em và xã hội sẽ gặp phải nhiều khó khăn để phát triển hết tiềm năng. Thách thức này chỉ có thể được tháo gỡ bằng cách giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trong mỗi giai đoạn phát triển của trẻ em và đặt nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của trẻ em vào trọng tâm của hệ thống thực phẩm và những hệ thống hỗ trợ khác như y tế, nước sạch và vệ sinh, giáo dục và an sinh xã hội