Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7342
2.Chỉ số Cutter
301.2-ĐIN
3.Tên tài liệu
Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa góc nhìn dân tộc học
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Đính, Bùi Xuân;Bình, Nguyễn Thị Thanh
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đời sống xã hội;Văn hóa;Ngư dân;Biển;Miền Trung;Việt Nam
Tiếng Anh: Social life;Cultural;Fishermen;Sea;Central;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Nội dung cuốn sách trình bày các mục tiêu làm rõ thực trạng một số khía cạnh cơ bản xã hội và đời sống văn hóa của cộng đồng ngư dân từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu và các nguồn tài liệu; tác động qua lại giữa các yếu tố xã hội và văn hóa với sự phát triển kinh tế của các cộng đồng ngư dân nói rieng, của vùng ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nói chung. Chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với đời sống xã hội và văn hóa nói riêng, với sự phát triển chung của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề xã hội và văn hóa của ngư dân, giúp cộng đồng ngư dân ổn định và phát triển để vươn ra làm chủ biển khơi, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh hải. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và giới thiệu địa bàn nghiên cứu; Chương 2.Nột số vấn đề về đời sống xã hội của ngư dân; Chương 3. Thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hóa của ngư dân; Chương 4. Về cơ hội, thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng ngư dân ven biển từ nghiên cứu những vấn đề xã hội và văn hóa.