Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7277
2.Chỉ số Cutter
301.42-PHO
3.Tên tài liệu
Gia đình giáo dục
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Phong, Thái Phỉ Nguyễn Đức
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Tri thức
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Giáo dục;Giáo dục Gia đình
Tiếng Anh: Education;Family education
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn sách này sở dĩ viết ra là để giúp các bậc cha mẹ thường săn sóc đến sự học của con cái, chăm lo cho chúng được chu đáo và nhờ thế mà được kết quả mau chóng và tốt đẹp hơn, cũng là để cung cho sự nhu cầu khẩn thiết của học sinh vậy. Các tác giả không có cái tự phụ làm hướng đạo cho ai cả. Chúng ta vẫn biết rằng cái thiên tư phú bẩm thường chiếm phần quan trọng trong việc học tập của thiếu niên và thanh niên. Nhưng chúng ta lại thấy rằng cái công phu của người không phải là không có thể thay thế hay bù đập vào cái tài của hóa công. Vì vậy, xét mình là người đã từng lăn lóc lâu năm trong nghề “gõ đầu trẻ” đã từng nghiên cứu về việc giáo dục nhi đồng và thanh niên, lại là chủ một gia đình đông con, chúng tôi đánh bạo đem bày ra đây những cái sở học và sở hành, gọi là giúp ích muôn một vào công cuộc giáo dục thanh niên – một vấn đề hiện đang được nhiều người chú ý. Những điều chỉ dẫn của các tác giả dưới đây có thể đem lại những kết quả hoàn toàn. Nhưng các tác giả tin chắc rằng các điều ấy có thể giúp cho các bậc cha mẹ săn sóc đến con cái một cách hợp lí để khiến chúng đem toàn lực ra mà dùng vào việc học hành. Thật ra, như các tác giả đã từng nhận thấy, có rất nhiều học sinh không thể để toàn lực vào việc học tập, mà phần lỗi lại không phải ở họ mà ở các bậc cha mẹ đã lười biếng cẩu thả vụng về, có khi mê muội nữa, trong việc giáo dục con cái, nên chúng không thể lợi dụng được tất cả các tài lực tiềm tàng. Nhưng chúng tôi đã nói trong cuốn Một nền giáo dục Việt Nam mới, giáo dục không những là một khoa học mà lại còn là một nghệ thuật nữa. Đã vậy, những người săn sóc đến việc giáo dục há chẳng nên biết đến những điều đã từng được nghiên cứu và đem thực hành ở các nước tiên tiến hay sao?