Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
7
2.Chỉ số Cutter
613.943-UNI
3.Tên tài liệu
Viet nam: Knowledge and Attitudes of Grassroots Family Planning Workers about Contraceptive Methods
4.Tên tài liệu dịch
Việt nam: Sự hiểu biết và thái độ của các nhân viên KHHGĐ cơ sở về các biện pháp tránh thai
5.Tác giả
Nhan, Vu Quy
7.Nơi xuất bản
Thailand
7.Nhà xuất bản
ESCAP
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Biện pháp tránh thai;Kế hoạch hóa gia đình;Việt Nam
Tiếng Anh: Contraceptive Methods;Family Planning;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Đây là báo cáo kết quả điều tra những người làm công tác KHHGD ở Hà nội TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà nam ninh. Sau khi giới thiệu về tình hình thực hiện KHHGD ở VN, tác giả trình bày các công việc được tiến hành: địa điểm, thời gian (5-6/1987). Kết quả điều tra cho thấy, các biện pháp tránh thai nên phổ biến thuậntiện hơn đối với tất cả mọi người, gần 80 phần trăm nhất trí rằng chương trình KHHGD không nên chỉ dựa vào vòng tránh thai. Cuối cuồn sách là phần phụ lục các mẫu câu hỏi được sắp xếp theo nghề nghiệp của người trả lời