Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
6989
2.Chỉ số Cutter
613.947-QUY
3.Tên tài liệu
Báo cáo rà soát chính sách quốc gia về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các phương tiện tránh thai tại Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
National report on measures to import, export, storage and prevent pregnancy in Viet Nam
5.Tác giả
Quỹ dân số Liên hợp quốc
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
quỹ dân số liên hợp quốc
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Tiếng Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Biện pháp tránh thai;Chính sách quốc gia;Việt Nam
Tiếng Anh: Contraceptive Methods;National policy;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Trong bối cảnh nguồn cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) cho Việt Nam có nhiều thay đổi như hiện nay, thị trường tự do đối vowiscas sản phẩm tránh thai đã và đang có những chuyển biến nhằm đáp ứng được nhu cầu đang gia tăng về sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) của các nhóm dân cư khác nhau. Sự phát triển của thị trường tự do, đạc biệt đối với các PTTT, luôn đồi hỏi có những chính sách quốc gia quy định và thực thi chặc chẽ việc sản xuát, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các PTTT để kiểm soát được chất lượng, nhằm đảm bảo hiệu quả tranh thai và bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Nghiên cứu định tính được áp dụng theo 2 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1. Nghiên cứu bản giấy: thu thập, tổng hợp các chính sách về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối PTTT; chính sách đảm bảo chất lượng PTTT và các báo cáo về tình hình sản xuất..; giai đoạn 2. nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu các bên liên quan nhằm làm rõ các thông tin thu thập được ở giai đoạn 1 và tìm hiểu quan điểm, đề xuất các bên liên quan về điêm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức...