Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
6
2.Chỉ số Cutter
613.943-UNF
3.Tên tài liệu
Đánh giá chuyên đề: Chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
UNFPA
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
UNFPA
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Biện pháp tránh thai;Kế hoạch hóa gia đình;Việt Nam
Tiếng Anh: Contraceptive Methods;Family Planning;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung