Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
5197
2.Chỉ số Cutter
614.071-BOY
3.Tên tài liệu
HIV/AIDS country profiles
4.Tên tài liệu dịch
Mô tả sơ lược quốc gia về HIV/AIDS
5.Tác giả
Bộ y tế
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Bộ y tế
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Ngăn chặn;Aids;AIDS;
Tiếng Anh: Provention;Hiv;AIDS;Vietnam
14.Tóm tắt nội dung
Tại Việt Nam, đại dịch HIV tiếp tục gia tăng về số người bị nhiễm, từ đó nảy sinh ra nhu cầu về các ứng phó mạnh mẽ hơn trong việc kiểm soát và phòng tránh HIV. Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi công tác phòng tránh HIV là nhiệm vụ cấp bách ưu tiên dài hạn trong đó yêu cầu có sự hợp tác đa ngành và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Trong thập kỷ trước, với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, chương trình kiểm soát và phòng tránh HIV tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cuốn sách là tài liệu nhằm cung cấp cho các độc giả, đặc biệt là cộng đồng quốc tế tóm lược về tình hình HIV tại Việt Nam, thông tin về các đặc điểm của đại dịch HIV tại Việt Nam, ứng phó của chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan thông tấn về việc kiểm soát và phòng tránh HIV. Cuốn sách gồm 6 phần. Phần 1: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam. Phần 2: Tình hình đại dịch HIV tại Việt Nam. Phần 3: Ứng phó của Việt Nam đối với đại dịch HIV, Phần 4: Hợp tác quốc tế về kiểm soát và phòng tránh HIV. Phần 5: Những khó khăn và Phần 6: Hướng dẫn về kiểm soát và phòng tránh HIV/AIDS tới năm 2010.