Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
5089
2.Chỉ số Cutter
301.42-LUA
3.Tên tài liệu
Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi
4.Tên tài liệu dịch
Rural Families in Transitional Vietnam
5.Tác giả
Luân, Trịnh Duy;Rydstrom, Hellle;Burghoorn, Wil
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Khoa học - Xã hội
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Gia đình;Nông thôn;Di cư;Hành vi tình dục;Giới;
Tiếng Anh: Family;Rural;Migration;Sexual behaviours;Gender;Vietnam
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn sách này giới thiệu 13 bài viết là một trong những thành quả của Dự án Nghiên cứu liên ngành về Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi: (1) Lời giới thiệu Tuyển tập Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi; (2) Di cư, thu nhập hộ gia đình và tiền gửi về; (3) Những chuyển đổi trong mô hình lao động và việc làm; (4) Thực trạng giáo dục và vai trò của cha mẹ trong giáo dục con cái ở nông thôn Việt Nam; (5) Vai trò của gia đình đối với việc học tập của trẻ em nông thôn miền núi; (6) Khuôn mẫu tuổi kết hôn lần đầu và các yếu tố tác động; (7) Chuyển đổi mô hình Tìm hiểu và quyết định kết hôn; (8) Lựa chọn bạn đời: Quy tắc và thực hành hôn nhân; (9) Phong tục cưới hỏi; (10) Hành vi tình dục của người nông dân; (11) Khác biệt giới trong quan niệm về tình dục và đánh giá về người bạn đời; (12) Quan hệ quyền lực vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam; (13) Mâu thuẫn vợ chồng - bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình nông thôn.