Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
Sách đã được mượn hết
1.Mã tài liệu
4980
2.Chỉ số Cutter
744-UYB
3.Tên tài liệu
Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em lần thứ nhất
4.Tên tài liệu dịch
CPFC’s Patriotic emulation festival in the first
5.Tác giả
Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em
7.Nơi xuất bản
7.Nhà xuất bản
Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Đại hội;Dân số;Gia đình;Trẻ em;Việt Nam
Tiếng Anh: Congress;Population;Family;Children;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn sách tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của toàn ngành 2001-2005. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể và cá nhân lập được thành tích suất sắc, được phong tặng các danh hiệu cao quý và các phần thưởng xứng đáng, góp phần thực hiện thắnng lợi Nghị quyết của Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 2006-2010; Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em.