Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
4099
2.Chỉ số Cutter
735-CHI
3.Tên tài liệu
Luật xuất bản
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Chính trị quốc gia
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Luật;Xuất bản;Việt Nam
Tiếng Anh: Law;;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung