Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
4
2.Chỉ số Cutter
301.32-HOC
3.Tên tài liệu
Dân số học và truyền thông dân số
4.Tên tài liệu dịch
5.Tác giả
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Việt
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Động thái dân số;Phúc lợi gia đình;Việt Nam
Tiếng Anh: Population Dynamics;Family Welfare;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Bb