Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
3
2.Chỉ số Cutter
312.018-MUK
3.Tên tài liệu
Student Research Abstracts in Population Studies
4.Tên tài liệu dịch
Tóm tắt các nghiên cứu về dân số của sinh viên
5.Tác giả
Mukerji, S;Abraham, S;Prakasam, C.P
7.Nơi xuất bản
Delhi. India
7.Nhà xuất bản
IIPS
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Anh
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Nghiên cứu nhân khẩu học;Tóm tắt
Tiếng Anh: Demographic Research;Abstracts
14.Tóm tắt nội dung
Cuốn tài liệu trình bày hơn 600 tóm tắt các công trình nghiên cứu dân số của sinh viên trong 35 năm qua. Sách đưa ra các nguồn số liệu, mục tiêu, phương pháp phân tích. Trước đây người ta thường chú ý vào chất lượng, tính chất nguồn số liệu dân số và các tính toán các tỷ lệ dân số. Nhưng dần dần mối quan hệ giữa dân số và kinh tế xã hội, tính toán sinh, tử thu hút sự nghiên cứu của các sinh viên. Đặc biệt trong những năm gần đây, họ quan tâm nhiều đến các mô hình hồi quy, mô hình đường mô tả quan hệ nhân quả giữa nhân khẩu học và các yếu tố khác