Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
1.Mã tài liệu
2613
2.Chỉ số Cutter
301.43143-SAV
3.Tên tài liệu
Hướng dẫn thực hiện chương trình mẫu giáo 5 tuổi cho trẻ vùng dân tộc thiểu số (tập 1)
4.Tên tài liệu dịch
Guidelines for implementation of preschool curricumum of 5-year-old ethnic children (Vol. 1)
5.Tác giả
Save The Children Uk
7.Nơi xuất bản
Hà Nội
7.Nhà xuất bản
Save the Children UK
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Viet
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Phát triển trẻ em;Nhóm dân tộc;Việt Nam;Việt Nam
Tiếng Anh: Child Development;Ethnic Groups;Viet Nam;Viet Nam
14.Tóm tắt nội dung
Bộ tài liệu này nhằm giúp giáo viên mẫu giáo biết cách tổ chức các hoạt động chăm sóc-giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, phù hợp với điều kiện địa phương và đặc biệt là đối với trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số không biết nói tiếng Việt. Bộ tài liệu này cũng khuyến khích giáo viên lựa chọn các nội dung khác phù hợp với khả năng, hứng thú và điều kiện cụ thể ở lớp học. Giáo viên được hướng dẫn để lựa chọn những trò chơi, bài hát, bài th, câu truyện của địa phương, của dân tộc để đưa vào nội dung các hoạt động cho trẻ. Quyển 1 cung cấp cho giáo viên kiến thức cơ bản về những vấn đề như: Đặc điểm phát triển của trẻ em 5 tuổi dân tộc thiểu số nói chung và việc học tiếng Việt của trẻ nói riêng, mục tiêu cần đạt được sau một năm học về các mặt thể lực, sức khoẻ, nhận thức và tình cảm xã hội, ngôn ngữ; các nguyên tắc và nội dung và phương pháp chung của việc tổ chức hoạt động. Phân phối nọi dung chương trình theo 9 chủ điểm trong 9 tháng học. Hướng dẫn thực hiện chương trình theo hoạt động