Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'
Quay lại
Sách đã được mượn hết
1.Mã tài liệu
2
2.Chỉ số Cutter
301.322-HAY
3.Tên tài liệu
Changes in Mortality and Its Cause Structure among Developing Contries
4.Tên tài liệu dịch
Những thay đổi trong tử vong và cấu trúc nguyên nhân tử vong ở các nước đang phát triển
5.Tác giả
Hayase, Yasuko
7.Nơi xuất bản
Japan
7.Nhà xuất bản
Institute of Developing Economies
7.Ghi chú
8.Ngôn ngữ
Nhat
9.Từ khóa
Tiếng Việt: Chết;Yếu tố quyết định chết;Số lịêu thống kê;Nước đang phát triển
Tiếng Anh: Mortality;Mortality Determinants;Statistical Data;Developing Countries
14.Tóm tắt nội dung
Ơ các nước đang phát triển, mức độ tử vong còn có nhiều khác biệt về quy mô và mức độ.Do vậy cần phải nghiên cứu đánh giá những biến đổi trong tử vong và nguyên nhân tử vong.Những vấn đề mà tác giả đề cập trong tài liệu này là những thay đổi tỷ lệ chết thô; tuổi thọ bình quân; tỷ lệ chết đặc trưng theo tuổi và giới tính; nguyên nhân, mức độ tử vong và các yếu tố kinh tế xã hội như: dinh dưỡng, mức thu nhập, dân số đô thị... Tiếp đó là tác giả trình bày các bảng thống kê, số liệu cho từng nước từng khu vực.