Lịch phục vụ
Buổi sáng:
8h00' - 11h30'
Buổi chiều:
13h30' - 17h00'

NỘI QUY THƯ VIỆN

Nhằm phục vụ tốt và đáp ứng các nhu cầu thông tin của bạn đọc trong và ngoài cơ quan, Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu - đơn vị quản lý Thư viện của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (dưới đây gọi tắt là Thư viện) - yêu cầu mọi cá nhân, tập thể tuân thủ những quy định dưới đây:

1. Bạn đọc của thư viện:

Mọi cá nhân, tập thể đang công tác trong lĩnh vực dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoặc các ngành liên quan đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy của thư viện.

2. Trách nhiệm của bạn đọc:

2.1. Khi vào thư viện:

- Xuất trình chứng minh thư, giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác tại bộ phận thủ thư.

- Gửi túi xách, cặp, mũ, vật dụng cá nhân và phương tiện đi lại vào đúng nơi qui định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, tư trang, đồ dùng cá nhân.

2.2. Trong thư viện:

- Chấp hành đúng các qui định của thư viện về việc sử dụng tài liệu.

- Thực hiện nếp sống văn minh. Giữ gìn trật tự, không nói chuyện, không hút thuốc, không tự ý di chuyển bàn ghế, trang thiết bị và các vật dụng khác.

- Đề cao tinh thần bảo vệ của công. Giữ gìn, bảo quản tài liệu. Không được xé, cắt, ghi, gạch, làm rách nát, hư hại tài liệu. Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

- Không được tự ý vào khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện nếu không có nhiệm vụ hoặc được sự đồng ý của người phụ trách.

2.3. Khi ra khỏi thư viện:

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo qui định của thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

3. Sử dụng tài liệu thư viện:

- Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

- Tài liệu mượn về nhà phải phù hợp với yêu cầu phục vụ công tác của cá nhân và đơn vị. Tài liệu tra cứu không được mượn về.

3.1. Đọc tại chỗ:

- Bạn đọc được sử dụng các sách, tài liệu tra cứu tại phòng đọc.

- Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

- Khi nhận, trả tài liệu, cần nói rõ họ tên, kiểm tra lại tài liệu. Nếu cần đọc tiếp thì gửi lại, thời gian gửi không quá 07 ngày.

- Không được sử dụng các thiết bị, phương tiện dành riêng cho bạn đọc quá thời gian qui định của thư viện.

- Khi dùng xong tài liệu tham khảo phải để đúng vị trí cũ.

3.2. Mượn về nhà:

Đối với bạn đọc là cán bộ, nhân viên trong Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Ghi rõ ràng vào phiếu yêu cầu phục vụ

- Mỗi lần mượn không quá 05 tài liệu. Thời gian mượn tài liệu không quá 10 ngày. Nếu tài liệu đợt trước chưa trả hết, chưa được mượn tài liệu đợt sau.

Đối với bạn đọc ngoài Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

- Ghi rõ ràng vào phiếu yêu cầu phục vụ.

- Mỗi lần mượn không quá 03 tài liệu. Thời gian mượn tài liệu không quá 10 ngày. Nếu tài liệu đợt trước chưa trả hết, chưa được mượn tài liệu đợt sau.

3.3 Sử dụng hệ thống tra cứu:

- Khi sử dụng hệ thống tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích.

- Khi sử dụng hệ thống tra cứu hiện đại như sử dụng máy tính tra cứu cơ sở dữ liệu, hệ thống mục lục, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, qui định của thư viện. Không sử dụng máy tính tra tìm thông tin với mục đích khác.

4.4. Sao chụp tài liệu:

- Không được tự ý mang tài liệu đi phôtô. Khi có nhu cầu sao chụp tài liệu, phải được sự đồng ý của người phụ trách thư viện và phải trả phí sao chụp theo qui định.

4. Xử lý vi phạm:

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, các hình thức xử lý như sau:

4.1. Thu hồi thẻ tạm thời hay vĩnh viễn. Bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền trong các trường hợp sau:

- Mượn tài liệu quá thời gian qui định;

- Tự ý sao chụp tài liệu thư viện;

- Làm mất, hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện;

- Vi phạm nội qui thư viện.

4.2. Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Nội quy này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, phải hỏi cán bộ thư viện hoặc phản ánh tới bộ phận quản lý thư viện.

 

Thư viện Tổng cục Dân số - KHHGĐ