HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Thư viện Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đ́nh (trước là Uỷ ban Dân số, Gia đ́nh và Trẻ em) được thành lập theo giấy phép số 02/VHTT-DKHDTV ngày 15/3/2004 của Bộ Văn hoá và Thông tin. Trung tâm Thông tin Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu được giao quản lư và khai thác sử dụng Thư viện.

Đối với độc giả

- Độc giả truy cập vào địa chỉ http://thuvien.gopfp.gov.vn/ trên tŕnh duyệt thiết bị.

 

Tại giao diện trang chủ có thể chọn các ấn phẩm mới để xem chi tiết hoặc chọn các chức năng trên thanh thực đơn

Để tra cứu tài liệu theo nhu cầu, đọc giả truy cập trên thanh thực đơn, chọn “Tra cứu”  sau đó chọn “Tra cứu đơn giản”, “Tra cứu chi tiết”, “Tra cứu nâng cao”

+ Tra cứu đơn giản

 

 

 

 

 

Nhập nội dung cần tra cứu sau đó chọn vào “T́m kiếm”, danh sách kết quả sẽ được hiển thị ở phía dưới màn h́nh.

Trên danh sách kết quả có ô “Nhập nội dung cần t́m”, người dùng có thể t́m kiếm các thông tin cần thiết được hiển thị trên danh sách

 

 

 

Tương tự như ở màn h́nh “T́m kiếm chi tiết”

 

 

 

Trong chức năng “T́m kiếm nâng cao” độc giả có thể tự tạo các điều kiện lọc theo ư để t́m kiếm sách

 

 

 

Trên danh sách kết quả chọn vào “Tên ấn phẩm” để xem chi tiết nội dung ấn phẩm

 

 

 Tại mục “Bản số hóa” chọn vào tên tệp để tải về

 

Trong danh sách t́m kiếm ấn phẩm nếu ấn phẩm nào có bản số hóa sẽ có biểu tượng  ở cột “Bản số hóa”

 

 

Chọn vào biểu tượng  để xem bản số hóa

 

Chọn vào tên tệp để tải về

 

Với độc giả có số thẻ thư viện sẽ cho phép chọn ấn phẩm để đăng kư mượn

Tại thực đơn “Độc giả” chọn “Đăng kư mượn sách”

Chọn vào ô cuối cùng các ấn phẩm cần mượn sau đó chọn “Đăng kư mượn tài liệu” để hoàn tất đăng kư mượn ấn phẩm

 

Thực đơn “Độc giả” chọn “Thống kê sách đă mượn” để xem thông tin các ấn phẩm đă mượn và t́nh trạng, có thể xuất báo cáo theo các định dạng word,PDF